Pravidla k vytváření videí

 1. Zapojené MŠ, ZŠ, víceletá gymnázia, resp. jejich pedagogové v pozici kontaktní osoby musí mít souhlas zákonných zástupců dětí, žáků či studentů vystupujících ve videích, případně souhlas dalších osob, které jsou na video záznamu.
 2. Přijaty budou pouze soutěžní příspěvky (videa) zaregistrované online, prostřednictvím webových stránek soutěže. Soutěžní příspěvky mohou být zadávány nejdéle do data ukončení soutěže, tj. do konce března.
 3. Zúčastnit se můžete s Video písničkou nebo s Video pohlednicí. MŠ, ZŠ, víceletá gymnázia, resp. jejich pedagogové v pozici kontaktní osoby mohou případně zaregistrovat více videí, ke každému 1 videu se však musí uskutečnit 1 registrace.
 4. Obsah i forma videí je plně na účastnících, resp. jejich dětech, žácích či studentech, jen musí být v angličtině a respektovat časové limity video záznamu, které jsou uvedené u jednotlivých kategorií níže. Přirozeně nesmí videa obsahovat nic, co odporuje platným zákonům ČR.
 5. Soutěž je určena pro tyto kategorie:

Video písnička

(Hudebně – dramatická část): úkolem soutěžících je nahrát anglickou písničku do videoklipu.

 • První kategorie: jednotlivci – mateřská škola
 • Druhá kategorie: skupiny – mateřská škola
 • Třetí kategorie: jednotlivci - 1. stupeň ZŠ
 • Čtvrtá kategorie: menší skupiny (max. 5 osob) - 1. stupeň ZŠ
 • Pátá kategorie: skupiny - 1. stupeň ZŠ

Poznámka: Video písničky nemají časový limit.

Video pohlednice z mého města

(Dramatická část): úkolem soutěžících je představit anglicky v krátkém video snímku místo, kde žijí. Soutěžit mohou skupiny či jednotlivci.

 • První kategorie: skupiny/jednotlivci 1. – 3. ročník ZŠ (časový limit 2 – 4 minuty)
 • Druhá kategorie: skupiny/jednotlivci 4. a 5. ročník ZŠ (časový limit 2 – 4 minuty)
 • Třetí kategorie: skupiny/jednotlivci 6. a 7. ročník ZŠ (časový limit 3 – 5 minut)
 • Čtvrtá kategorie: skupiny/jednotlivci 8. a 9. ročník ZŠ (časový limit 4 – 6 minut)

Poznámky:

 • Třetí a čtvrté kategorie platí také pro studenty odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.
 • Video musí být namluveno soutěžícími v angličtině. V případě Video pohlednice platí pro jednotlivé kategorie skupin i jednotlivců - minimální délka limitu (2 minuty). Ta musí být splněna, titulky se do časového limitu nezapočítávají.
 • Soutěžní porota toleruje překročení časového limitu snímku o 30 vteřin. Při překročení tohoto maximálního časového limitu bude za každých 10 vteřin navíc odečten z celkového hodnocení jeden trestný bod.
  Při nedodržení pravidel, minimální délky snímků (minimální délka snímku musí být dodržena) nemůže být snímek do soutěže zařazen. 
   
 1. Základní hodnotící kritéria:
  Soutěžní porota hodnotí hlavně OBSAH, NÁPADITOST, UMĚLECKOU STRÁNKU A JAZYK (srozumitelnost, výslovnost, mluvnická správnost, bohatost slovní zásoby), dále v případě Video pohlednice EFEKTIVITU VYUŽITÍ JAZYKA (kolik mluveného slova snímek obsahuje) a EFEKTIVITU VYUŽITÍ VŠECH SOUTĚŽÍCÍCH V KATEGORIÍCH SKUPIN (efektivita využití potenciálu soutěžících ve skupině, tj. do jaké míry se jednotliví soutěžící na snímku podílí), CELKOVÝ DOJEM A TECHNICKÝ DOJEM.
  Pro všechna videa platí, že filmařská forma a technická kvalita nejsou hlavními kritérii při hodnocení snímku. Dostatečná kvalita zvuku je však nutná pro srozumitelnost mluveného slova. Mluvené slovo by nemělo být přehlušené případnou doprovodnou hudbou nebo okolními zvuky.
   
 2. Soutěžící by měli být hlavně scénáristy, herci a režiséry svých snímků. S přípravou soutěžícím jistě pomohou učitelé angličtiny a v kategorii jednotlivců třeba i rodiče. Kameraman by měl být někdo, kdo má alespoň základní zkušenosti s natáčením videokamerou.
 3. Soutěž motivuje k výuce angličtiny, podporuje rozvoj komunikativních dovedností v jazyce, tvůrčí nadání žáků i učitelů, žáci se učí řešení problémů, rozvíjí týmovou spolupráci. Soutěž pomáhá rozšířit použití video techniky jako jazykové učební pomůcky a přispívá ke zkvalitnění výuky jazyků na školách v České republice.